Einde Were 23c
9000 Gent
09 224 32 06
info@dunantprint.be
 
privacy verklaring

Hier vindt u onze voorwaarden en bepalingen die het gebruik regelen met betrekking tot het gebruik van de website van "Dunant Print", met de domeinnaam www.dunantprint.be. Door uw toegang tot en uw gebruik van de site, aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze gebruiksvoorwaarden en verbindt U er zich toe deze na te leven. "Dunant Print" behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De gebruiker wordt verzocht om de voorwaarden voorafgaandelijk aan ieder nieuw gebruik van de site na te lezen.

Auteursrechten en databankrechten

Deze site, alsmede alle bestanddelen ervan zoals de teksten, de structuur, de lay-out, de grafische bestanddelen, de presentatie, de logo's, de software alsook het geheel van eventuele andere elementen bevat in deze site, worden beschermd door de auteursrechten en databankrechten van "Dunant Print", zijn eventuele leveranciers of partners. Elke vorm van exploitatie ervan, zoals kopiëren, wijzigen, hergebruiken, ... hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk is verboden zonder schriftelijke toelating van Dunant Print.

Merken, handelsnamen en domeinnaam

Alle benamingen, logo's, product- of bedrijfs- of handelsnamen vermeld op deze site, alsook de domeinnaam, en die behoren tot "Dunant Print" zijn wettelijk beschermd. Het gebruik ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder schriftelijke toestemming van "Dunant Print".

Aansprakelijkheid

Deze site is bestemd om algemene informatie te verstrekken over de activiteiten en producten van "Dunant Print". "Dunant Print" besteedt de grootste zorg aan de inhoud van deze site. De informatie, producten en diensten die deze site bevat, kunnen technische en inhoudelijke onjuistheden of tikfouten bevatten. "Dunant Print" biedt derhalve geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of de actualisering van de informatie die op deze Website wordt aangeboden. "Dunant Print" en zijn leveranciers zijn niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen of fouten van zijn site en is niet aansprakelijk voor de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien voor de gebruiker of derden.

"Dunant Print" is niet aansprakelijk voor welke rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade dan ook, zoals exploitatieverlies, verlies van winst, verlies van kans, (bedrijfs)schade, bedrijfsstagnatie of (personeels)kosten, zelfs indien deze zou voortvloeien uit zware fout of herhaaldelijke fout veroorzaakt door de site (inclusief de technische werking of onbeschikbaarheid), virussen, computermisdrijven, hacking. Zo is "Dunant Print" evenmin aansprakelijk voor enige tijdelijke of permanente schade of stoornis veroorzaakt aan de gegevens of het informaticamaterieel van de gebruiker tijdens de toegang tot de site, tijdens het raadplegen van de pagina's van de site. "Dunant Print" is evenzeer niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via zijn site.

Bescherming van de privacy

De persoonlijke informatie die "Dunant Print" via deze site verkrijgt, hetzij door registratie, hetzij door bevraging, hetzij andere wijzen, zal in eerste instantie enkel gebruikt worden om uw vragen te beantwoorden, om uw order te verwerken, of om u toegang te verlenen tot de back office van "Dunant Print". "Dunant Print" kan uw persoonlijke informatie ook gebruiken om u op de hoogte te brengen van zijn diensten en producten, behalve als u uitdrukkelijk aangeeft dat u dat niet wenst.

Automatisch verzamelde informatie

"Dunant Print" zal via zijn site informatie verzamelen die niet persoonlijk identificeerbaar is, zoals het gebruikte type browser, het aantal bezoeken, de bezochte pagina's, de gemiddelde tijd bij het bekijken van zijn site, ... Deze gegevens worden enkel gebruikt voor interne doeleinden van "Dunant Print" met het oog op permanente verbetering van zijn site.

Links naar andere websites

De site van "Dunant Print" kan links bevatten naar ander websites. De inhoud en het gebruik (waaronder ook bescherming van de privacy) van deze vallen onder de verantwoordelijkheid van de houders van die websites. "Dunant Print" kan immers geen permanente controle uitoefenen op deze websites, noch enige aansprakelijkheid aanvaarden voor hun inhoud. De invoeging van deze links houdt geen goedkeuring in van de elementen bevat in deze website door "Dunant Print".

FTP / klanten login -    gebruiker:       paswoord: